Udostępnij

Podczas ostatniego posiedzenia delegaci przegłosowani nowe brzmienie Statutu Forum wraz z załącznikami.

Co zawiera dokument?

Składa się aż z 10 rozdziałów, które kolejno mówią o:

  1. Przepisy ogólne – § 1 – § 6
  2. Kolegium – § 7 – § 18
  3. Prezydium – § 19 – § 22
  4. Przewodniczący – § 23 – § 24
  5. Komisja Rewizyjna – § 25 – § 28
  6. Udzielenie Absolutorium, ordynacja wyborcza – § 29 – § 34
  7. Wygaśnięcie mandatu – § 35 – § 39
  8. Majątek i gospodarka finansowa Forum – § 40 – § 41
  9. Uczelnie zrzeszone w Forum – § 42 – § 44
  10. Przepisy końcowe – § 45- § 46

…oraz załączniki, na które składają się:

✨ Księga identyfikacyjna
✨ Regulamin przyznawania patronatu
✨ Delegacja stała
✨ Delegacja jednorazowa
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym brzmieniem Statutu w zakładce Dokumenty.