Uniwersalia

Organizator: Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku

Data: 10.05.2024

Miejsce: Kampus UwB, Ciołkowskiego 1 Białystok