Majonezalia

Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UJK

Data: 13-17.05.2024

facebook: https://www.facebook.com/p/Majonezalia-Juwenalia-Uniwersytetu-Jana-Kochanowskiego-w-Kielcach-100092389531117/