Kortowiada

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Organizator: Samorząd Studencki UWM

Data: 23-25.05.2024

Miejsce: Plaża Kortowska

Strona www: https://kortowiada.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/kortowiadafestiwal