Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok

facebook: https://www.facebook.com/parlamentuwb

strona www: https://parlament.uwb.edu.pl

Parlament Studencki to Samorząd Studentów działający przy Uniwersytecie w Białymstoku. Nasza działalność opiera się na reprezentowaniu studentów i ich praw przed władzami uczelni, a także na bieżącej działalności, tworzeniu nowych i rozwijaniu obecnych inicjatyw, wydarzeń. Parlament Studencki UwB składa się z 5 komisji: Projektowa, ds. Jakości kształcenia, ds. Współpracy wewnętrznej, ds. Prawnych, ds. Promocji oraz reprezentanci jedenastu Rad Samorządu Studenckiego.