Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

adres: Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz

facebook: https://www.facebook.com/samorzadukw

strona www: https://samorzad.ukw.edu.pl//jednostka/samorzad-studencki/

Jako Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dbamy o dobro uczelni, a w szczególności ludzi młodych, studentów, którzy mają różne pasje i zainteresowania. Chcemy aby każdy mógł czuć się u nas dobrze zarówno pod względem jakości kształcenia, jak i wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych, które pozwalają poszerzać nie tylko wiedzę, ale również wspomnienia. Zapraszamy do poznania nas bliżej – w Bydgoszczy!