Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński

adres: Ul. Czapskich 4 pok. 23, 31-110 Kraków

facebook: https://www.facebook.com/samorzad.uj

strona www: https://samorzad.uj.edu.pl

Stanie na straży praw studenta, przyznawanie miejsc w akademikach, dbanie o jakość kształcenia, opiniowanie aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, współtworzenie regulaminu studiów, szczerzenie kultury studenckiej, promowanie mobilności – to wszystko to właśnie Samorząd Studentów UJ, czyli cała nasza brać studencka.