Samorząd Studentów UPJPII

Uniwersytet Papieski JPII

adres:  Samorząd Studentów, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

facebook: https://www.facebook.com/studenci.upjp2

strona www: https://studenci.upjp2.edu.pl

Jako Samorząd Studentów UPJPII w Krakowie, naszą misją jest nie tylko reprezentowanie studentów, ale także wspieranie ich w życiu akademickim i społecznym. Aby uhonorować naszych studentów co roku wyłaniamy i wyróżniamy tytułem „Studenta Roku” trzy osoby, które nie tylko studiują na naszym Uniwersytecie ale również działają poza nim. nich Organizujemy szereg wydarzeń kulturalnych, takich jak: „Papieżalia”, „Galę Laurów Studenckich” – aby uhonorować pracowników uczelni. Podejmujemy współpracę z teatrami, zapewniając studentom możliwość rozwijania zainteresowań kulturalnych.
Organizujemy również „Puchar Rektora”, promując aktywność fizyczną poprzez zawody w różnych dyscyplinach. Naszym celem jest integracja i pomoc studentom we wszystkich aspektach ich życia akademickiego.