Samorząd Studentów UKEN

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

adres: ul. Podchorążych 2, pok. 270, 30-084 Kraków

facebook: https://www.facebook.com/samorzad.up

strona www: https://samorzad.uken.krakow.pl

Samorząd Studentów UKEN to organ działający przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej (dawny Uniwersytet Pedagogiczny).

W jego skład wchodzą:

1. Komisja ds. Kultury – Komisja ds. Kultury organizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym. Podejmuje współpracę zewnętrzną z instytucjami kultury, aby móc promować wśród studentów wydarzenia kulturalne. Swoją działalność opiera o flagowe wydarzenia takie jak: Juwenalia, obozy adaptacyjne dla studentów pierwszego roku tak zwane „Adapciaki”, cykle spotkań gościnnych, a także dni tematyczne itp.
2. Komisja ds. Promocji – Komisja ds. Promocji promuje działalność Samorządu Studentów UKEN. Tworzy kalendarz wydarzeń samorządowych. Do kompetencji Komisji ds. Promocji zalicza się kontakt z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się promocją oraz działaniami marketingowymi. Zadaniem Komisji jest prowadzenie mediów społecznościowych Samorządu Studentów UKEN oraz dystrybucja gadżetów w tym bluz z logiem UKEN. Dodatkowo, do zadań Komisji należy również prowadzenie rekrutacji do komisji wchodzących w skład struktury Zarządu Samorządu Studentów UKEN.
3. Komisja ds. Socjalnych – Komisja ds. Socjalnych przede wszystkim odpowiada za współpracę z Działem Spraw Studenckich oraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. Prowadzi kampanie uświadamiające studentów i studentki z zakresu ich praw dotyczących świadczeń materialnych oraz udziela im porad z tego zakresu. Do zadań Komisji ds. Socjalnych należy zapoznawanie się oraz nadzór nad sytuacją dotyczącą Funduszu Pomocy Materialnej oraz monitorowanie stanu akademików. Na zakres działań Komisji składa się także organizacja wydarzeń społeczno-charytatywnych
4. Komisja ds. Praw Studenta – Najważniejszym zadaniem Komisji ds. Praw Studenta jest obrona interesów studentów oraz wspomaganie ich rozwiązywaniu napotykanych problemów. W tym celu komisja organizuje Szkolenie z zakresu Praw i Obowiązków Studentów oraz Szkołę Starostów.

Każda z komisji zajmuje się oddzielną gałęzią natomiast łączy je jeden cel – działanie na rzecz Studentów.