Uczelniany Samorząd Studentów KUL

Uniwersytet: Katolicki Uniwersytet Lubelski

adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, CN-231

facebook: https://www.facebook.com/usskul

strona www: https://www.kul.pl/studia,131.html

Uczelniany Samorząd Studentów KUL to przede wszystkim atmosfera, która integruje wszystkich członków do działania od ponad 50 lat. Działamy wspólnie animując życie kulturalne całej społeczności akademickiej, dbamy o odpowiedni poziom naukowy poprzez organizację wielu konferencji na szczeblu regionalnym i międzynarodowym, ale nie straszne nam są również inicjatywy sportowe, integracyjne, charytatywne czy społeczne. Dołącz do nas!