Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

adres: ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin

facebook: https://www.facebook.com/zuss.umcs

strona www: https://www.umcs.pl/pl/zarzad-uczelniany-samorzadu-studentow,4547.htm

Jako ZUSS UMCS dbamy o dobro naszej uczelni, organizujemy wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, wspieramy działania młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się w różnych dziedzinach życia oraz integrujemy środowisko akademickie. Prowadzimy również wyjazd adaptacyjny ,,Adapciak” dla studentów zaczynających przygodę na naszym uniwersytecie, „Akademię Samorządowca”, czy współorganizujemy lubelskie dni kultury studenckiej „Lublinalia”. W skład Zarządu wchodzi 11 komisji, które zajmują się najważniejszymi kwestiami dotyczącymi studentów. Zapraszamy do poznania nas bliżej!