Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

adres: ul. Czesława Kanafojskiego 1, 10-728 Olsztyn

facebook: https://www.facebook.com/RUSSUWM

strona www: https://russ.uwm.edu.pl/

Jesteśmy Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie. Zrzeszamy przedstawicieli samorządów wydziałowych oraz wolnych członków. Każdy z nas, poza swoją wyjątkowością, wyróżnia się chęcią czynienia życia studenckiego przyjemniejszym i atrakcyjniejszym. Animujemy życie studenckie tworząc wydarzenia naukowe, sportowe, kulturalne i społeczne. Od lat nasi studenci maja okazję zmierzyć się w wielu dyscyplinach sportowych, podczas trwającej cały rok, Ligii Wydziałów, poznać się na Speedfriendingu, potańczyć na otrzęsinach czy posesji oraz znaleźć nowe hobby podczas Student Expo. Naszą wizytówką są Najlepsze Juwenalia w Polsce- Kortowiada. Dodatkowo czynnie uczestniczymy w spotkaniach komisji, rad i innych organów Uczelni, dzięki czemu mamy realny wpływ na jakość naszego Uniwersytetu.
Jesteśmy otwarci- zapraszamy do poznania nas bliżej!