Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego (SSUO)

Uniwersytet Opolski

adres: Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 95, pokój nr 18, 45-061 Opole