Samorząd Studentów UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

adres: ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

facebook: https://www.facebook.com/samorzad.UAM

strona www: https://samorzad-amu.pl/

Jako Samorząd na UAM działamy wieloobszarowo, szczególnie skupiając się na jakości kształcenia, organizując m.in. Studenckie Forum Jakości – czyli jedyną w Polsce studencką konferencję projakościową, a także w ostatnim czasie zajmujemy się studencką aktywnością badawczą poprzez działalność Komisji Nauki. Rozwijamy również kulturę akademicką dzięki wieloletniej tradycji Wielkiego Grillowania i towarzyszących mu wydarzeń. Zapraszamy do Poznania, tej!