Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Aleja Bohaterów Warszawy 74, 71-061 Szczecin

facebook: https://facebook.com/samorzadus

adres www: https://samorzad.usz.edu.pl

Największa organizacja studencka na Pomorzu Zachodnim działająca na rzecz praw i obowiązków studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz realizująca projekty edukacyjno-kulturalne dla studentów i mieszkańców miasta Szczecin. Członkowie Samorządu Studenckiego systematycznie realizują organizowane projekty w ramach komisji. Ich zasięgi zaczynają się od wydarzeń w Instytutach kończąc na wydarzeniach ogólnopolskich. Jednym z głównych zadań członków Samorządu jest wsparcie studentów poprzez podejmowane inicjatywy edukacyjno-informacyjne, a także poprzez podział środków dla organizacji studenckich. W ciągu ostatnich lat Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego zrealizował ponad 20 projektów, z czego aż 3 uzyskały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

Dzięki profesjonalnemu podejściu i zaangażowaniu nasze projekty zostały docenione w plebiscycie Laurów Uniwersyteckich. W 2019 r. Laur otrzymała Akcja Ewaluacja, w 2021 r. Laury otrzymały projekty #USzczęśliwiaj i Be ECO with US, w 2022 r. Laury trafiły do Gali Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności oraz Rights for US, natomiast w 2023 r. Szczecin Wita Studentów, Personal Branding Week, Zielone Osiedle Akademickie. Członkowie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentują studentów w uczelnianych gremiach takich jak Senat, Rada Uczelni czy Rady Dydaktyczne.

Działamy także w gremiach ogólnopolskich i przedstawicielskich szkolnictwa wyższego takich jak Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlament Studentów RP czy Forum Uniwersytetów Polskich.