Samorząd Studentów UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

facebook: https://www.facebook.com/samorzad.uksw

strona www: https://samorzad.uksw.edu.pl/pl/

Samorząd Studentów UKSW podejmuje inicjatywy których celem jest zintegrowanie środowiska studenckiego na płaszczyźnie kulturalnej, społecznej oraz sportowej. Wspiera studentów zajmujących się działalnością naukową, w tym prężnie działające na naszej uczelni koła naukowe. Dbamy również warunki socjalno-bytowe działając wielopłaszczyznowo. Cyklicznie organizujemy również szkolenia, podnoszące świadomość oraz kompetencje studentów. Chcemy aby uniwersytet był przestrzenią dającą szansę rozwoju osobistego i zawodowego. Sprawy i problemy z jakimi zwracają się do nas studenci są dla nas priorytetem.