Samorząd Studentów UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Piastowska 1a 50-359 Wrocław

facebook: https://www.facebook.com/samorzad.uwr

strona www: https://casid.uwr.edu.pl/samorzad-studentow/

Samorząd Studentów UWr zrzesza studentów chcących działać na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Samorząd Studentów podzielony jest na komisje – Wizerunkową, IT, Marketingową, Dydaktyczną, Prawno-Finansową oraz Socjalną, a każda z nich zajmuje się innym obszarem związanym ze studiowaniem i działaniami samorządowymi. Nasze sztandarowe projekty to między innymi Campus Akademicki integrujący świeżo przyjętych studentów, Juwenalia Wrocławskie, a także szereg projektów takich jak Wybiła 17 – cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi, jak również UWrHelp – gdzie studenci naszej uczelni mogą wspomóc potrzebujących.