Forum Uniwersytetów Polskich

to jedna z komisji branżowych Parlamentów Studentów RP. Zrzeszamy społeczność studencką uniwersytetów klasycznych w Polsce, aby coraz lepiej działać na rzecz lokalnych środowisk. Oprócz wielu projektów, które podejmujemy – jesteśmy grupą samorządowców i samorządowczyń, dla których najważniejsza jest przestrzeń do wymiany doświadczeń, myśli, ciągłego rozwoju i współpracy.

Kim jesteśmy

Zobacz kto pełni funkcję w naszym Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

0
zrzeszone samorządy
0
studentów

Co robimy

Gala Laurów Uniwersyteckich

UniwerekCamp

Grant FUniP