Prezydium

Prezydium jest organem wykonawczym Forum. Do jego zadań między innymi należy prowadzenie bieżących spraw Forum, merytoryczny i organizacyjny nadzór nad organizacją posiedzenia Kolegium, powoływanie pełnomocników i zespołów roboczych oraz koordynatorów realizujących zadania określone przez członków Prezydium.

Przewodniczący
Arkadiusz Smugowski, Uniwersytet Wrocławski
adres e-mail: a.smugowski@psrp.org.pl

Wiceprzewodnicząca
Julia Przybyłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
adres e-mail: julprz8@amu.edu.pl

Wiceprzewodnicząca
Aleksandra Zawadzka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
e-mail: aleksandra.zawadzka@mail.umcs.pl

Sekretarz
Bartosz Gabrychowicz, Uniwersytet Rzeszowski
adres e-mail: bartosz.gabrychowicz@urz.pl

Na pełnomocnika Prezydium powołany został Przemysław Dylewski
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna jest codziennym wsparciem dla Prezydium, a statutowo jest organem kontrolnym.

Przewodniczący
Jakub Kiedos
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Członkowie
Bartosz Chojnacki
Uniwersytet Gdański, b.chojnacki@psrp.org.pl

Karolina Majchrzak
Uniwersytet Szczeciński

Nasze projekty

Gala Laurów Uniwersyteckich

UniwerekCamp

Grant FUniP